Search form

Matiu 27:41-42

41-42Bu pris pan nu tson hihatuts turu Lo nu pal kapan i mar kato has uato i iesana ti ranga sesei uen me poier, “Nonei e haka hanigeir a palair u katun, kaba e ma tatei haka haniga tsipone nei a peisanen! Nonei a Kingina i Israel, tsime? Ga nonei e ga koul ba tala nema a koruse ba ra te hamane ren! 43Nonei e hamanana tere Sunahan ba nonei te poiena nonei a Pien tere Sunahan. Bara, ruto iam te go ngilin haka haniga menien e Sunahan!”