Search form

Matiu 27:6

6Bu pris pan e luer a moni me poier, “A moni teka a hihol te kato hamate meri a katun. U Lo i tarara e hapiu nena te gi ma haka menien tara makum tara moni i Luman Lotu Pan.”