Search form

Matiu 27:64

64E kato uana teka, ba lö te hala nem u raranga te gi taratara kap haniga meni a kioun mate e popona turu hatopisana u lan, bu katunun tsitsilo i tanen te ma tatei lari ba te na kope ren ba te poier turu katun, ‘Nonei e takei poutsia tara tou mate.’ Te gi kato uen romana teka bu gamo i taren te karase nou u gamo mam i tanen.”