Search form

Matiu 27:9-10

9-10Nu ranga tara propet e Jeremaia ni manasa e butu hamana tala te poien, “Nori i lu u 30 u moni silva, a hihol ti haka meni a palair u Jiu tara katun teka, ba nori te hole rien a makum te kukuie ria a tabeli, te mar ranga meni a Tsunono alia.”

E Iesu e kaia turu kot tere Pailat a Gamman

(Mak 15:2-5, Luk 23:3-5, Jon 18:33-38)

11Be Iesu e tuolna i matane Pailat a Gamman be Pailat e rangatse nen, “Alö a King turu Jiu?” Be Iesu e ranga palisito, “Alö a tuam ba te rangam.”