Search form

Matiu 28:1

E Iesu e takei pouts tara tou mate i tanen

(Mak 16:1-10, Luk 24:1-12, Jon 20:1-10)

1I murina te kapaia u Lan u Goagono, tara bongbong koru turu Sanrei, be Maria Matalina na taina Maria e lar te gi na tara meni a kioun mate.