Search form

Matiu 28:9

9Be Iesu e sabe ranen i maroro me hatsomi ranen. Ba nori e mareie ren me la hasukusuku uarima i tanen, me pile ria i mounen me hatsunone ren.