Search form

Matiu 3:7

7Be Jon e tara rena u katun u para tara pala turu Parisi na turu Sadiusi i la silema te gi mi lu menien a baptais, ba nonei e poiena i taren, “Alimiu u katunur tara kukutsi a omi — alimiu u katun u gamogamo! Alimiu e ma antunan bus ba puku nemi a raharaha tere Sunahan te butu nou!