Search form

Matiu 3:9

9Alimiu go ma tatei mar hakats uami teka, ‘Alam e nigam, taraha e Abraham e tubumulam.’ Alia e hatei rago limiu, e Sunahan e antunan katoe nei u hatu teka a pinaposa tere Abraham. E Sunahan e ma haniga pinopinoe nei a katun te palaua nen tere Abraham. E moa. E hanige iena a katun te kato hanigana.