Search form

Matiu 4:15

15Nonei e poei,

“Alia e hatei negu a mounana tara pala tere Sebiulan ne Naptali, u tsikitsiki i rehina ramun pan i hapalana ramun i Jodan, a han i Galili te ka ria a pala te halhal ria turu Jiu.