Search form

Matiu 4:16

16U katun teka te gum ria turu kuhil, nori e tare riou u ualesala u

kapan!

E Sunahan e hala nenou romana u mana i tanen e here nei u ualesala turu katun te tutu naren ba te hereri u katun te katsin mate ba ner e Sunahan.”