Search form

Matiu 5:8

8U katun a toriren te gogosona e gi sasala. E Sunahan e ngö rane

ien u katun u sasala, taraha nori e na tare riou romana e Sunahan.