Search form

Matiu 8:18

U katun ti katsin kukutei e Iesu

(Luk 9:57-62)

18Be Iesu e tara rena u barebana u para ti gono hahise ien, ba nonei e ranga merena u katunun tsitsilo, “Ara gi la u i hapalana ramun.”