Search form

Matiu 8:4

4Be Iesu e poiena i tanen, “Alö go hengo. Alö e moa koru te go tatei hatei menai ta toa ta katun. Kaba lö go la hamatskö u tara pris ba nonei te na rutena a peisamulö te niga pouts uanen. Ba lö te hale moien a kan hats te haruto nena a toba e kapa hamana, te ranga u e Moses i manasa. Bu katun te tatei atei sile riou a toba i tamulö e kapa koru.”