Search form

Matiu 9:17

17Na lia e hatei has ragoi limiu a kan osul te kuieri a pikpiköna meme. E moa ta katun te ga tatei osul u wain u tsimus tara kan osul a toutounei teka. Te kato uanen teka, ba nitagala turu wain u tsimus te pan susuluna ba te kato butsena a kan osul a toutounei te ma antunan talas nei, bu wain na kan osul te omi hoboto hakapar. E moa. A katun e tatei osulena u wain u tsimus tara kan osul a tsimus, ba huol hoboto te ka hanigar.” E Iesu e mar ranga u teka ba te haruto ranen u hihatutsina i manasa turu Jiu e ma hisoböei menei u hihatuts u tsimus tere Sunahan.