Search form

Pilimon 1:10

10Alia e rangata begi e Onesimas a toa ka, nonei a katun tu hol sili lö a katunun kukui puku i tamulö. E Onesimas e here nei a pien i tar te hamana hoboto uamu lam tere Kristo. I iahana karabus noa has teka alia u taguhe ien ba te hamanana, na lia e here talegi e tamanen.