Search form

Pilimon 1:24

24Na palabir u katun te kui gono merio lia e hala has ner u rangan hatsomi i taren, nori ere Mak mere Aristakas ne Dimas ne Luk.