Search form

Pilimon 1:6

6Alia e singo silegu a ka teka: poata te hatei ramia lö u katun a ka te hamane mulö, ba nori te atei sile riou a mamana ka a niga hoboto te ka uana i tarara te pala uara tere Kristo.