Search form

Revelesin 1:11

11Nonei e poei, “A ka te rute mou lö alö go koloto nien turu buk, ba lö te hala mena mien tara tohit a hun barebana tere Kristo teka: a hun barebana i Epesas na i Smena ni Pegamam ni Taiataira ni Sadis ni Piladelpia ni Leodisia.”