Search form

Revelesin 1:4

E Jon e koloto meni u raranga tara tohit a hun barebana tere Kristo

4A ma tsi hahatoulana i tar tara tohit a hun barebana tere Kristo te ka mia tara provins i Eisia. Alia e Jon.

E Sunahan e tatei tatagi rano limiu ba te hala ranoi limiu a masalohana. Nonei e kana, na nonei e ka has i mam, na nonei e la has nama romana i murimuri. Nu tohit u Namnamei te ka ria i mam turu gumgum u goagono tere Sunahan e tatei tatagi rario limiu ba te hala raroi limiu a masalohana.