Search form

Revelesin 1:5

5Ne Iesu Kristo e tatei tatagi has rano limiu ba te hala ranoi limiu a masalohana. Nonei e hatei hamatskö nena a man ka tere Sunahan. Nonei a katun mam te takei pouts tara tou mate, na nonei e tsunono rena u king te ka ria i puta.

Nonei e tatagi koru rena ra na nonei e hapurese beri ra u markato u omi i tarara. Nonei e kato beri ra a ka teka tara tou mate i tanen.