Search form

Revelesin 1:9

E Jon e tarei e Kristo

9Alia e Jon, a hatoulana i tamilimiu tara pal barebana te hamana ria tere Iesu. Alia e sagoho hasegu a kamits te sagohe milimiu, na lia e hahaloso gono mera golimiu. Na ra e ka ria tara Nipepeito tere Iesu. Alia e ka gono mera goi limiu a man ka teka, taraha ara e hamana ria tere Iesu. Alia i karabuse iou me na hake ria tara tolo te ngöeri i Patmos, taraha alia u hatein u ranga tere Sunahan na man ka hamana te harutein e Iesu.