Search form

Revelesin 10:5-6

5-6Ba angelo te tuolia turu tasi na turu tsikitsiki e hasoasei mena nei a limanen a pal matou i Kolö me ranga hamana nena a solona e Sunahan — e Sunahan te toatoa nitoana, nonei te habuti u kolö na mamana ka i iahanen, na te habutu hasi u tasi na mamana ka i iahanen. Ba angelo e ranga hamana uana i iasa me poiena, “E moa tu hahaloso lel! 7Poata te pihe noa a hatohitina a angelo a tuhil i tanen, be Sunahan te habutu hamane nou u ranga i tanen te mous, u ranga te hatei mam nien turu katunun kui i tanen u propet.”