Search form

Revelesin 11:6

6Nori e ka mer romana a nitagala te gi keits menien a langits ba te ma polo nei tara poata te hatei narien u ranga tere Sunahan. Na nori e ka has mer romana a nitagala te gi hapalis menien u kioun ramun turu rahatsing. Na nori e ka has mer romana a nitagala te gi hala menien a mamana mar nomi turu han i puta tara saha poata te gi ngile ien.