Search form

Revelesin 12:1

A tahol na kukutsi pan

1Ba hiharuts a kapan e butuna i Kolö. Nonei a toa tahol te hasobui a pitala, na tsihau e kaia i kopina mounen, nu hatan king i bakunen e ka mei a maloto na huol a pitopito i tanen.