Search form

Revelesin 14:13

13Ba lia u hengoeto u toa u ranga i Kolö ba te poiena i tar, “Alö go kolotein a ka teka: a barebana te kui beier e Sunahan ba te mater i romana tsi i murimuri, nori e gi sasala!”

Bu Namnamei tere Sunahan e poiena, “U mana koru! Nori e tatei husa ba ner a toukui pan i taren. Nu markato u niga ti katoe ien e tatei la gono mie ren.”