Search form

Revelesin 14:18

18Ba tana angelo te tara kap nena u tula e butu nama tara makumun hats. Ba nonei e ranga hapan uana tara angelo te ka mei u kilata u nou koru me poiena, “Alö go hakui u kilata i tamulö ba lö te ngats sekilem u gerep tara kuin gerep i puta, taraha u gerep e tangoho hakapa!”