Search form

Revelesin 14:3

3Ba nori e tuol ria i matane Sunahan te gumia turu gumgum u goagono na i matana tohats a ka a toatoa na i matana pal tsunono pan has. Ba nori e köme ier u toa u köma u tsimus te ma tatei atei sileri a palair u katun. Nori a 144,000 u katun teka te sakahis ba ria e Sunahan i puta, nori peisa te tatei atei ner u köma teka.