Search form

Revelesin 14:9-10

9-10Ba hatopisana angelo e kukute ranen ba te ranga hapanina me poiena, “E Sunahan e hahuna ranou u katun te hatsunoner a ka a omi te toatoana na u keisa i tanen, ba te hakoloto ner a nikoloto i tanen i poleren tsi i limaren. Nori e here roi a katun te ue iena u wain u tagala koru te ma sohala gono meri tu ramun. U wain teka e haharoei nena a raharaha pan tere Sunahan te ma sohala gono menien a nihitatagi. U katun hoboto teka e lue riou a kamits pan turu tula u uahiahi i matanu angelo u goagono na i matana Tunan Sipsip. 11U ruhu turu tula te hakamits ranoen e la sei nitoa nou ne ma tatei kapa nei. E moa koru ta poata te ga ski tara nihahuna i taren, nori u katun ti hatsunoni a ka te toatoa nu keisa i tanen na nori ti lui a nikoloto tara solonen.”