Search form

Revelesin 16:19

19Ba nonei a taun a kapan e takata kalakalana tara topisa makum, bu taun tara han hoboto e tarura hakapana. Be Sunahan e hakats pouts nena a taun a omi i Bebilon, ba nonei e kato here ranei u katun i tanen u katun te ue ier u wain u tagala te haharoei nena a raharaha pan tere Sunahan.