Search form

Revelesin 17:3

3Ba lia e ka gia turu Namnamei tere Sunahan ne herei nonei a angelo e soata menai lia tara toa latu pinopino. Ba lia e taregu a tahol te gumia tara toa ka a rörö te toatoa, ba ka teka te ka mena u solo u omi u para i tuanreinen hoboto, ba te ka has mena u tohit u baku na maloto a kom.