Search form

Revelesin 17:8

8A ka te tare mula lö e toatoa i manasa kaba e ma toatoa hamana lel nei. Nonei e katsin lakasa nama tara kiou te tsiruku nitoana ba nonei te na taia lel tsipon nou. Bu katun te ka roa i puta te asingoto hoboto riou te tara mena roien a ka teka, nori u katun ti ma hakoloto nia a soloren i iahana u bukuna tara nitoatoa i mam te habutsia e Sunahan a mamana ka. Nori e asingoto riou, taraha a ka teka e toatoa i manasa ba te ma toatoa lel tala nei, kaba nonei e butu lel pon nou romana.