Search form

Revelesin 18:15-16

15-16Bu katunun hahol ti roron lui a moni pan tara taun teka e tuol halehana riou romana, taraha nori e matoutse riou a nihahuna i tanen. Na nori e tabe riou ba te hahuri has riou ba te poier, “Haromana koru tala a taun pan teka. U barebana i tanen i roron hasobu u hasobu u niga koru u lamelame na u marahi na u rörö, na i roron haka hasi a mamana ma tsi kalalan hitots i tuanreiren — u goul na ma tsi hatu te hol seina. 17-18Na mamana ka teka e taia has mei a toa aua puku!”

Bu kepten hoboto turu tolala nu boskru nu katun hoboto te kui ria i tasi te tuol halehanar romana ba te tarer u ruhu pan te kulupu uanou a taun. Ba nori e kur me poier, “E moa lel ta taun te ga popoia tara taun pan teka!”