Search form

Revelesin 18:17-18

17-18Na mamana ka teka e taia has mei a toa aua puku!”

Bu kepten hoboto turu tolala nu boskru nu katun hoboto te kui ria i tasi te tuol halehanar romana ba te tarer u ruhu pan te kulupu uanou a taun. Ba nori e kur me poier, “E moa lel ta taun te ga popoia tara taun pan teka!” 19Ba nori te tsihasa sei nariou u koahu i bakuren ba te taber ba te hahurir ba te poier, “Haromana koru tala a taun pan teka. U katun hoboto te teier u tolala te hula lar i tasi i roron lu a moni pan tara taun teka. Na nonei e taia hakapa mei a toa aua puku!”