Search form

Revelesin 19:10

10Ba lia e hopuegu a peisar i puta i mounen ba te katsin hatsunone gen, kaba nonei e poiena i tar, “E moa te go kato u lö teka! Alia has a katunun kui tere Sunahan te kato has uamu lö, na ra u katun hoboto te pala uara tere Sunahan ba te pile kap nera u ranga hamana te harutein e Iesu. Alö go hatsunonei e Sunahan.”

Taraha, u ranga hamana te harutein e Iesu nonei a mouna a ka te haranga rena u propet tere Sunahan.