Search form

Revelesin 19:16

16Na turu hasobu u ngahangaha i tanen na i lagulagunen i koloto nia a solo teka: “A King Pan turu king hoboto na a Tsunono Pan turu tsunono hoboto.”