Search form

Revelesin 19:20

20Na katun te osaia tara hos na ami i tanen i pile kapin a ka a omi te toatoa na propet a gamogamo has te kato mami a man mirakul i matana ka te toatoa. Nonei e gamori u mirakul teka u katun ti ka mei a nikoloto tara ka a omi te toatoa na ti hatsunono u turu keisa i tanen. Na ka a omi te toatoa na propet a gamogamo has i lapo ria i iahana kiou pan te saputena u tula u uahiahi u kapan koru.