Search form

Revelesin 2:1

U ranga te la u i Epesas

1Na katun tu tarei lia e poe hasi i tar, “Alö go koloto meni u ranga teka tara tson pepeitokap tara pal katun te hamana uar tere Iesu te ka ria tara taun i Epesas:

“U ranga teka nonei u ranga tara katun te pile nena a tohit a pitopito i limanen tara pal matou, na te hula hahisina i gusuna u tohit u lam goul.