Search form

Revelesin 2:12

U ranga te la u i Pegamam

12Na nonei a katun teka e poe hasi i tar, “Alö go koloto meni u ranga teka tara tson pepeitokap tara pal katun te hamana uar tere Iesu te ka ria tara taun i Pegamam:

“U ranga teka nonei u ranga tara katun te ka mena u kilatan hiatatung te nou hihapalana.