Search form

Revelesin 2:18

U ranga te la u i Taiataira

18Na nonei a katun e poe hasi i tar, “Alö go koloto meni u ranga teka tara tson pepeitokap tara pal katun te haman uar tere Iesu te ka ria tara taun i Taiataira:

“U ranga teka nonei u ranga tara Pien Tson tere Sunahan, a matanen te here nei u tula te kulupuna nu pitapita i tanen te kankanaha here nei a baras ti turun hagogosi.