Search form

Revelesin 2:26-27

26-27U katun te tagala saluhe nariou a nomi ba te hengo haniga hitoner u ranga i tar antunana te kapana a poata i taren, alia e hala ragoi u katun teka a mar nitsunono tu lue malia tere Tamagulia. Alia e hala rago ien a nitsunono te gi tsunono hatagala hoboto merien u han i puta. Nori e pan roa i taren ba te here roi a aien te pekoena a tabeli. 28Ba lia te hala has rago ien a pitopito te ngöeri a tounlan.