Search form

Revelesin 20:4

4Ba lia u tareto a man gumgum a man goagono nu katun ti gumia i taren. Ba nori e hala rari a nitagala te gi tsimou merien u katun. Ba lia e tara has regu a namnameir u katun ti ngats pagoter. U katun teka i roron rararein u ranga hamana te harutein e Iesu nu ranga tere Sunahan, na nori i ma hatsunonei a ka a omi te toatoa nu keisa i tanen. Na nori i ma hakoloto hasni a nikoloto i poleren na i limaren tara ka a omi te toatoa. Ba nori e toatoa poutsur me tsunono gono mer e Kristo antunana turu 1000 u hiningal.