Search form

Revelesin 20:6

6U katun te takei pouts roa tara poata tutun teka e sasala koru riou ba te moar ta ka ta omi i taren. Na tou mate hahuol e moa te go tatei kato homi merien u katun teka. Nori e pris roa romana tere Sunahan na tere Kristo, na nori e tsunono gono has meroen antunana turu 1000 u hiningal.