Search form

Revelesin 22:9

9Ba nonei e poiena i tar, “Alö go ma kato uai teka! Alia has a katunun kui tere Iesu, alia na To na man hahatoulana i tamul To u propet, na pala hoboto te hengoer u ranga turu buk teka. Ara hoboto u katunun kui tere Iesu. Alö go hatsunono e Sunahan!”