Search form

Revelesin 3:1

U ranga te la u i Sadis

1Nonei a katun tu tarei lia e ranga lel me poiena i tar, “Alö go koloto meni u ranga teka tara tson pepietokap tara pal katun te hamana uar tere Iesu te ka ria tara taun i Sadis:

“U ranga teka nonei u ranga tara katun te ka mena u tohit u Namnamei tere Sunahan na tohit a pitopito. Alia e atei silegu a toukui i tamilimiu. Na lia e atei sil hasegu alimiu e heremi a katun a mate, noahasina te poe menari u katun alimiu e toatoamiu ba te tagalamiu.