Search form

Revelesin 3:14

U ranga te la u i Leodisia

14Na nonei a katun e poei i tar, “Alö go koloto meni u ranga teka tara tson pepeitokap tara pal katun te hamana uar tere Iesu te ka ria tara taun i Leodisia:

“U ranga teka nonei u ranga tara katun te ngöeri ‘U Mana,’ a katun te ranga hamana nena e Sunahan. Nonei a mouna a mamana ka hoboto te habuti e Sunahan.