Search form

Revelesin 3:7

U ranga te la u i Piladelpia

7Na nonei a katun e poe hasi i tar, “Alö go koloto meni u ranga teka tara tson pepeitokap tara pal katun te hamana uar tere Iesu te ka ria tara taun i Piladelpia:

“U ranga teka nonei u ranga tara katun te goagonona ba te ranga hamanana. Alia e pile negu a ki tere Devit a King i manasa. Alia te kalatsegu a tamana kaba e moa ta katun te ga tatei hapilie ien. Na lia te hapilie gen ba te moana ta katun te ga kalatse ien.