Search form

Revelesin 4:1

E Jon e tarei a man ka i Kolö

1I murina a ka teka, alia e Jon u tarei a tamana te takalataia i Kolö.

Bu ranga te ranga uama i tar i mam te herei a tuhil e poiena, “La uama i iasa teka, ba lia te hatare goi lö a ka te ga butu koru moto iou.”