Search form

Revelesin 4:8

8A tohats hoboto a ka teka i ka mei a man tönomo a man pakapaka, na nori i saputu has mei u mata i tuanreiren na i iahana u pakapaka has. Nori i köma nitoa has mei a lan na bong ba te mar köma uar teka:

“Goagono, goagono, goagono nonei a Tsunono e Sunahan te tagala sokuna. Nonei e ka mam ne ka hasina i romana, na nonei e la has nama romana i murimuri.”