Search form

Revelesin 5:11-12

11-12Ba lia u tareto u angelo u para koru te ma antunan ase rari ba te tuol hahiser u gumgum u goagono na tohats a ka a toatoa nu katun u tsunono. Ba lia u hengoeto ti köma hapan uen me poier,

“E matsköna te go ka meni a Tunan Sipsip ti atung hamati a nitsunono na mamana ka a niga na niatei na nitagala.

Na e nigana te hapan mena roien a mamana ka ba te soloseie ren ba te haniga uar i tanen!”

13Na lia u hengi ti ranga u a mamana ka hoboto i Kolö ni puta ni han turu mate na i tasi — a mamana ka hoboto te habuti e Sunahan tara mamana han. Ba nori e poier,

“E Sunahan te gumna turu gumgum u goagono na Tunan Sipsip i tanen e ka mer a solo pan na nitagala pan. A mamana ka hoboto e gi haniga nitoa u i taren ba te hapan nitoa raren!”