Search form

Revelesin 5:6

6Ba lia e tara hasegu a toa Tunan Sipsip te haharoein e Iesu. Nonei e tuolia i gusur a tohats a ka a toatoa nu katun u tsunono na i rehina u gumgum u goagono. A Tunan Sipsip e tara herei a ka ti atung hamati me toatoa poutsuna. Nonei e ka mei a tohit a kom nu tohit u mata te haharoein u tohit u Namnamei tere Sunahan te hala meri e Sunahan tara mamana han hoboto i puta.